Jord

Planteringsjord 50L

Eko Proffs Jord 50L

Grönsaksjord 40L

Blomjord För Proffs 50L

Rosjord 50 L

Rododendronjord 50L

Såjord 10L & 50L

Blomjord 10L

Toppdress & Dressjord 50L

Lecakulor 10L & 50L

Torv

Växttorv 80L

Komposttorv 50L

Täckning

Barkmull 50L

Täckbark 50L

Gödsel

Kogödsel 50L

Hönsgödsel 50L

Naturgödsel 50L

Algomin 8 kg

Biogrön 25 kg

Biogrön Höstgödsel 25 kg

Stubbetorps tärdgårdgödsel

NPK 21-4-7 25 kg

NPK 11-5-18 15 kg

Järnsulfat Ferrogent 15 kg

Rosgödsel , Blodmjöl , Benmjöl & Rododendrongödsel Hink

Kalk

Kornad Kalk 12.5 kg

Mjölad Kalk 15 kg

Foderkalk & Teknisk kalk

Salt

Kalciumklorid 25 kg

Effekt Tösalt 25 kg

Fodersalt 25 kg & Hink 7 kg

Stensalt 25 kg

Saltkuber 25 kg

Sand

Sandlådesand 15 kg

Redskap

Spadar ,Skyfflar ,Stallgrepar ,Borstar, Krattor, Snöredskap & Rensverktyg

Obs! Butikspriser gäller för alla varor , Det kan finns priser på bilder som är utdaterade.